مقالات

- پرتوهای رادیویی و مایکروویو (RF/ MW) بخشی از پرتوهای الکترومغناطیسی که فرکانس آنها کمتر از هرتز است، پرتوهای RF/ MWهستند . انرژی یک فتون آنها کمتر از الکترون ولت و بیشتر از الکترون ولت است. لذا این پرتوها در بافت زنده یونسازی نمی کنند و تاثیرگذار

ادامه مطلب...

در برخی موارد پرتوهای فروسرخ با طول موج 78/0 الی 5/1 میکرون را پرتوهای فروسرخ نزدیک و پرتوهای با طول موج های 5/1 الی 1000 میکرون را پرتوهای فروسرخ دور می خوانند. هر ماده ای که دمای آن بالاتر از صفر کلوین باشد پرتو فروسرخ ساطع می کند. منابع ایجاد پرتوها

ادامه مطلب...

پرتوهای نوری شامل پرتوهای فرابنفش ، نور مرئی و پرتوهای فروسرخ می باشد.در این قسمت این پرتوها بررسی می شوند .

ادامه مطلب...

1-1- پرتوهای غیر یونساز در چند دهه گذشته، استفاده از پرتوهای غیر یونساز در امور پزشکی ، صنعت، مخابرات، آموزش و پژوهش، و غیره بسیار افزایش یافته است و در نتیجه تعداد افرادی که همه روزه در محل کار و زندگی خود در معرض تابش این گونه پرتوها قرار می گیرند رو

ادامه مطلب...

تنوع کاربردهای لیزر در امورپزشکی،صنعتی،پژوهشی و نظامی سبب شده است که لیزرها جایگاهی خاص در عرصه فناوری داشته باشند.همچنین کاربرد چراغ قوه های لیزری یا لیزر پوینترها،چاپگرهای لیزری،بارکد خوان های لیزری و اسباب بازی های لیزری بسیار متداول می باشد.

ادامه مطلب...